Nạp tiền & định giá

Chỉ trả tiền cho những gì bạn cần mà không cần cam kết.

Chỉnh sửa nội dung

KHO

GIAI ĐOẠN

MIỄN PHÍ

$0

30 phút

BẮT ĐẦU

$5.90 đô la Mỹ

100 phút

TIÊU CHUẨN

$12.90 đô la Mỹ

300 phút

CHUYÊN NGHIỆP

$34.90 đô la Mỹ

1000 phút

TĂNG

$0.08USD/PHÚT

10-1000 phút

1GB

Đặt lại sau mỗi 30 ngày

5GB

Hết hạn sau 30 ngày

10GB

Hết hạn sau 30 ngày

30GB

Hết hạn sau 30 ngày

NA

Hết hạn sau 180 ngày

Chỉnh sửa nội dung

KHO

GIAI ĐOẠN

MIỄN PHÍ

$0

30 phút

BẮT ĐẦU

bài trừ$3.90đô la Mỹ

100 phút

TIÊU CHUẨN

bài trừ$9.90đô la Mỹ

300 phút

CHUYÊN NGHIỆP

bài trừ$24.90đô la Mỹ

1000 phút

TĂNG

$0.08USD/PHÚT

10-1000 phút

1GB

Đặt lại sau mỗi 30 ngày

5GB

Đặt lại sau mỗi 30 ngày

10GB

Đặt lại sau mỗi 30 ngày

30GB

Đặt lại sau mỗi 30 ngày

NA

Đặt lại sau mỗi 30 ngày

30 phút

$0,90 USD
Một lần mua mỗi tháng

2 giờ

$5,90 USD

5 giờ

$12,90 USD

15 giờ

$34,90 USD

40 giờ

$87.90 USD

80 giờ

$159.90 USD

150 giờ

$269.90 USD

TĂNG

$0,08 USD/phút

30 minutes

$1.6 đô la Mỹ

Save 8%

2 giờ

$5.90 đô la Mỹ

piggy-save-price

Save 15%

5 giờ

$13.90 đô la Mỹ

piggy-save-price

SAVE 24%

10 Hr

$25.90 đô la Mỹ

piggy-save-price

Liên hệ chúng tôi

10 - 150 Hr

for customise plan

piggy-save-price

TĂNG

Add 30 minutes

$1.6 đô la Mỹ

piggy-save-price

Các câu hỏi thường gặp

We do not offer subscription plans. All the plans we offer are one-time upgrades, with no recurring payment. This is so we can give you as much flexibility as possible on when you would like to utilise your transcription minutes.

Chúng tôi hiện chấp nhận thanh toán qua thẻ tín dụng và PayPal. Chúng tôi sẽ sớm bổ sung thêm nhiều tùy chọn hơn để giúp bạn thanh toán liền mạch hơn!

Make sure your file format and size is supported by Auris AI.

Support formats (video) – .mp4 .mov .wmv
Supported formats (audio) – .mp3 .wav ,m4a, .flac
File upload size – 1GB

Each tier of upgrade entitles you to a different cloud storage limit:

  • Free – 1GB
  • 2 Hr, 5 Hr, 15 Hr – 5GB
  • 40 Hr and above – 15GB

If you require more than 15GB, contact us for a customised enterprise plan at hello.auris@ai-communis.io.

There is no limit to the number of files you can upload, but there is a storage limit that comes with each plan.

  • Free – 1GB
  • 2 Hr, 5 Hr, 15 Hr – 5GB
  • 40 Hr and above – 15GB

Bạn có thể chia sẻ số phút của mình với người khác nếu bạn đã mua các gói 40 Hr, 80 Hr và 150 Hr.

Gửi cho chúng tôi yêu cầu tại hello.auris@ai-communis.io và nhóm của chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn.

Nếu bạn cần hơn 150 giờ cho tổ chức của mình, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ hello.auris@ai-communis.io and share more about your transcription and subtitling needs. We’d be happy to offer a customised plan according to your needs.

Auris AI cung cấp giảm giá cho sinh viên và giảng viên của bất kỳ cơ sở giáo dục nào. Nếu bạn muốn có mã giảm giá, gửi cho chúng tôi một yêu cầu ở đây.

Auris AI provides discounts for nonprofit organisations. If your organisation needs a discount code, gửi cho chúng tôi một yêu cầu ở đây.