Auris AI
Dành cho sinh viên

Tạo nội dung tốt hơn và tăng phạm vi tiếp cận cũng như mức độ tương tác của bạn với nhiều đối tượng hơn.

bảng điểm

Phiên âm âm thanh hoặc video thành văn bản, gắn nhãn cho người nói của bạn và dễ dàng thực hiện các chỉnh sửa như một tài liệu từ.

thương hiệu-video
Phụ đề

bản dịch

Chuyên về các ngôn ngữ châu Á, dịch phụ đề của bạn sang 17 ngôn ngữ khác từ tiếng Bahasa Indonesia, tiếng Hindi, sang tiếng Việt.

Phụ đề

Dễ dàng tạo các tệp .SRT tự động mà không cần xem qua hàng giờ cảnh quay video.

song lang
Howto-Auris-1_transcription4-1

Học tốt hơn với ghi chú tốt hơn

Tránh hàng giờ xem lại các lớp học và ghi chú. Tự động phiên âm các lớp học của bạn để dễ dàng tìm kiếm thông qua các bài học quan trọng.

thêm phụ đề song ngữ vào video trên Auris AI

Thuyết trình A+

Thêm phụ đề vào bản trình bày của bạn để giúp hiểu rõ hơn và làm cho bản trình bày của bạn dễ tiếp cận và hấp dẫn hơn.